top of page

Виховання учнів ліцею реалізується у процесі організації:

-  навчально-виховної діяльності;

-  позаурочної діяльності;

-  роботи органів учнівського самоврядування;

-  взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

ЗМІСТ І НАПРЯМИ РОБОТИ

 • Робота здійснюється поетапно за принципом наступності та безперервності.

 • Утвердження принципів загальнолюдської моралі.

 • Створення умов для реалізації здібностей учнів.

 • Вироблення системи ціннісних орієнтацій у вихованців.

 • Сприяння тому, щоб зміст і форми індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти себе, самоствердитись.

 • Сприяння розвитку організаторських умінь і навичок учнів, становлення їхнього іміджу.

 • Обрання лідерів та формування активу, навчання виконавської дисципліни.

 • Забезпечення належного рівня загальної культури поведінки у ставленні до себе і до оточуючих.

 • Поглиблена індивідуалізація виховної роботи за допомогою тестів, спостережень, бесід. Рольових ігор тощо.

 • Створення умов для співробітництва з батьками.

 • Максимальне використання у роботі з учнями  досвіду самовиховання, здатності до самоаналізу, самооцінки.

ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • ВІДВЕРТІ РОЗМОВИ;

 • ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ;

 • ДИСПУТИ, ДИСКУСІЇ;

 • КЛАСНІ МАЙСТЕРНІ;

 • РИНГИ ПРОФЕСІЙ;

 • РОЛЬОВІ ІГРИ;

 • ЗАОЧНІ ПОДОРОЖІ;

 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РОЗВАГИ;

 • СВЯТА І ЗМАГАННЯ;

 • ТУРНІРИ, АУКЦІОНИ;

 • ЗАХИСТИ ПРОЕКТІВ;

 • АКЦІЇ;

 • КТС;

 • СИТУАТИВНІ ПРАКТИКУМИ.     

bottom of page