top of page

Електрозварник ручного зварювання: освоєння зварювання вузлів трубопроводів


12.02.2021 членами атестаційної комісії ліцею відвідано урок виробничого навчання в групі № 30 професії «Електрозварник ручного зварювання», проведений майстром Цурканом Ю.В. на тему: «Зварювання вузлів трубопроводів».

Під час проведення вступного інструктажу, Юрій Васильович за допомогою сучасних форм та методів мотивував здобувачів освіти до освоєння та необхідності вміння читати креслення, виконувати вибір режимів зварювання та самі зварювальні роботи, розробки технологічних послідовностей виконання зварювання вузла трубопроводу згідно креслення. Використовуючи міжпредметні зв’язки (читання креслень, спецтехнології, матеріалознавство), за допомогою кейс-методу проходила систематизація знань з використанням тестування, відповідей на запитання, письмового опису зварних швів.

Спільною діяльністю, і педагогом, і учнями, пройшов розбір мети і завдань майбутньої роботи – ручне дугове зварювання патрубків у стик з поворотом при горизонтальному розміщенні осі труби; демонстрація підготовки патрубків до зварювання, пояснюючи призначення, будову та принцип роботи інструменту. А ще, обов’язково – висока точність підготовки зварюваних кромок; демонстрація прийомів виконання зварювання; відповіді на запитання; недопущення помилок, недоліків, дефектів.

Члени атестаційної комісії зробили такий висновок: хто опанує зварювання труб, той може вважатися справжнім зварником.

Comments


Нещодавні публікації
Архив
bottom of page