top of page

Підвищення професійної компетентності педагога через використання ІКТ шляхом самоосвіти


В Кельменецькому професійному ліцеї, в режимі онлайн (платформа ZOOM), 24.03.2021 проведено засідання методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін. Темою засідання було актуальне питання сьогодення «Використання ІКТ в процесі самоосвітньої діяльності педагогічних працівників». Епіграфом стали слова П. Друкера «Інноваційна діяльність - це гарно організована, раціональна і систематична робота.»

На порядку денному обговорено питання підготовки до квітневого засідання педагогічної ради; виконання заходів Шевченківських днів «Кобзарева струна не вмира», тижня точних наук «Нові горизонти точних наук» та участь педагогічних працівників і здобувачів освіти у реалізації мети їх проведення.

У рамках педагогічних ідей та знахідок керівник методичної комісії Назарчук О.В. ознайомив із кейс-методом, який цілком доцільний й ефективний у застосуванні на уроках ЗОД як інтерактивної форми навчання, оскільки забезпечує якісне засвоєння теоретичних положень і формування навичок практичного використання вивченого теоретичного матеріалу. В результаті спільного обговорення побачили переваги і недоліки у застосуванні цього методу.

Також, в процесі обміну досвідом було розглянуто критерії вивчення параметрів діяльності викладача та результативності його роботи. Особливу увагу Олег Володимирович звернув на важливість самоосвітньої діяльності в підвищенні професійної компетентності педагога. Поставлено ряд перспективних завдань та методи їх реалізації.

Завершенням став вислів М.О.Рубакіна «Ніколи не залишайте вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж».

Назарчук О.В., керівник методичної комісії

викладачів загальноосвітніх дисциплін

Comments


Нещодавні публікації
Архив
bottom of page