top of page

Тематичне засідання

18 січня 2018 року відбулося тематичне засідання з лідерами учнівського самовря-дування за тренінговою програмою «Лідер і лідерство». За допомо-гою вправ «Ситуації, що потребують рішен-ня», «Обери пакет», «Пазли» члени прези-дентської ради «Веселка», ознайоми-лися із послідовністю (алгоритмом) прийнят-тя відповідальних рішень, усвідомили важливість особистої відповідальності за прийняті рішення та отримали поради та рекомендації щодо прогнозування нас-лідків кожного із запропонованих рішень та вирішення певних ситуацій за допомогою п’яти кроків.


Нещодавні публікації
Архив
bottom of page