top of page

Безмежна творчість педагогів…


В Кельменецькому професійному ліцеї з метою якісного вивчення досвідів роботи педагогічних працівників, які атестуються, виявлення впровадження в навчально-виховний, навчально-виробничий процеси сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій в період з 30.01 по 02.02.2018 року проведено тиждень педагогічної майстерності.

Розпочався тиждень з круглого столу «Роль методичних комісій в підвищенні майстерності педагогічних працівників», який провела методист ліцею Молода В.І.. Учасниками заходу були керівники методичних комісій Лащук О.В., Комерзан Ю.А., Макаровська А.А., Подлабухова Т.І., Затолочна Р.І. Спільно обговорено результати анкетування з педагогічними працівниками за підсумками участі в роботі методичних комісій (анкетування проводилося у формі самооцінки діяльності) та окреслено шляхи вирішення проблем: педагоги на низькому рівні оцінили свою роботу з узагальнення власних, авторських напрацювань; вважають, що на середньому рівні їх активність в роботі методичних комісій; володіння діагностично-прогностичним, моніторинговим, медіа-освітнім компонентами професійної компетентності. Тому дані питання слід включати на засідання методичних формувань.

Протягом тижня викладачі Затолочна Р.І., Курочка Л.І., Єрьоменко М.А. та майстри виробничого навчання Толмач О.П., Чебан Ю.П. показали свою педагогічну майстерність завдяки проведених відкритих уроків та позаурочних заходів.

Літературний брейн-ринг «Найрозумніший» за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита» провела викладач зарубіжної літератури Затолочна Р.І. в групі № 39. Урок підготовлений та проведений на високому науково-методичному рівні, мета уроку досягнута повністю завдяки грамотному і доступно організованому зворотньому зв’язку, зосередженні уваги учнів на головному, поєднанні багатьох типів наочності.. За допомогою різноманітних форм, методів навчання, організованих педагогом, учні показали усвідомлення широти філософсько-етичної проблематики роману, значення системи об­разів для розкриття ідейного задуму твору, вирішували питання про добро і зло, моральний вибір, справед­ливість і відповідальність, взаємини особистості з владою та покли­кання мистецтва.

Єрьоменко М.А., викладач спецдисциплін, провів урок в групі № 85 з теми: «Будова та призначення системи мащення». Завдань уроку викладачем досягнуто завдяки формуванню компетенцій, яких потребує сучасне життя; активності учнів; проблемності та диференційованому підходу. Протягом уроку намагався зацікавити учнів навчальним предметом з обраної професії; навчав учнів думати, використовуючи сучасні технології навчання, відеоролики «Система мащення».

Відкриті уроки виробничого навчання, проведені майстрами Толмачем О.П. (Тема: «Щоденне технічне обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин», група № 85) та Чебаном Ю.П. (Тема: «Робота на агрегатах для суцільного обробітку ґрунту», група № 86) мали місце в системі урочно-тематичного планування, структура відповідала дидактичному призначенню і складалася з таких етапів: повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів; перевірка теоретичних знань, показ трудових прийомів. Майстри дотрималися вимог проведення вступного інструктажу, вміло формували у учнів уміння поєднувати знання і навички, що забезпечило досягнення мети уроку.

Викладач інформатики Курочка Л.І. провела інтелектуально-пізнавальну гру «Битва розумів» для учнів І – ІІІ курсів. Метою заходу було систематизувати й поглибити знання учнів з предмету, розвивати творчість, кмітливість, пізнавальну активність, логічне мислення, уміння працювати у команді, виховувати почуття відповідальності, самоконтролю, формування інтересу до вивчення інформатики й придбання різносторонніх зв’язків.

В рамках тижня методистом ліцею Молодою В.І. підготовлено педагогічні читання – методичний міст між методичними комісіями з теми: «Формування професійної компетентності педагогічного працівника як необхідність в підготовці кваліфікованого робітника». Захід пройшов на високому методичному та науковому рівнях, викликав зацікавленість педагогів та обговорення. Використано технологію «Перевернута інформація», «Прийняття рішень», вправи «Пазли-картинки», «Павутинку майбутнього». Члени методичних комісій працювали над науковими повідомленнями: вимоги закону України «Про освіту»; компетентність і наука; педагогічна компетентність і ППД; компетентний і компетенції: наукові дослідження.

Викладач історії та правознавства Горбатюк В.Ю., викладач-новатор, крізь призму педагогіки сьогодення презентувала на педчитання наукове обґрунтування теми «Успішний педагог – запорука успішної людини». У виступі прозвучали вислови, тлумачення педагогів минулого та сьогодення з даної теми: В. Сухомлинського, А.Макаренка, С.Русової, О.Макарушки, П.Блонського. Присутнім цікаво було послухати результати анкетування «Ознаки успішного педагога очима ліцеїстів», де на першому місці в учнів педагог, який поважає своїх учнів.Нещодавні публікації
Архив
bottom of page