top of page

УСПІХ У СПІЛКУВАННІ


Їм вручено чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під цим сонцем. Вічним законом нехай буде: вчити і вчитися всьому через приклади, повчання і застосування на ділі.

Ян Амос Коменський


Що таке якісна освіта? Це не тільки знання, але і вміння швидко і якісно розв’язати життєву проблему компетентно, не засмучуючи оточуючих, тобто підготовка до самостійного вступу в життя. Це здобуття атестату про загальну середню освіту, отримання диплому кваліфікованого робітника, увага до здоров’я, комп’ютеризація, пошуково-дослідницька робота в даній системі, підтримка здібних, обдарованих, талановитих учнів. Це використання під час виробничого навчання, викладання предметів таких форм і методів, які збуджують творчість, створюють атмосферу розкутості, емоційного піднесення, застосування позаурочних інтересів і захоплень учнів до навчального процесу. Це позитивне педагогічне спілкування, створення ситуацій успіху.

Погоджуюсь із висловлюванням, що поважають того, хто сам показує приклад і надихає інших до дії.

Цілком і повністю забезпечує якість освітніх послуг Погоріловсь-ка Я.І., майстер в/н, викладач спецдисциплін. Про її уроки виробничого навчання можна говорити безкінечно. Вони проводяться на високому методичному рівні, сприяють інтенсивності навчання, їх результат досягався в співпраці, активній роботі учнів. Мети уроків Яна Іванівна досягала завдяки вмілому володінню групою, дотриманням порядку та дисципліни. Навчаючи, учні здійснюють самоконтроль, самоперевірку.

Майстер в/н на своїх уроках розвиває індивідуальні здібності, формує трудову робочу дисципліну, створює умови для естетичного, морального виховання. На уроках чітко простежується використання проблемного, розвивального, випереджаючого навчання. В систему роботи входить розвиток творчої уяви, розвиток особистості в напрямку вимог освітнього простору.

Популяризуючи новаторство, Яна Іванівна пов’язує набуті знання з життям, місцевістю, звичаями, традиціями рідного краю.

Цінним є те, що всі роботи виставляються на показ, на виставку. У кожній з них педагог знаходить позитив, влучно вказує на недоопрацювання.

Метою сьогодення – дати виявитися творчим самостійним силам учня, використовуючи нові, прогресивні форми і методи навчання та виховання. І забезпечити розвиток природних творчих задатків своїх учнів, здібностей, можливостей може тільки педагог-сучасник, педагог-новатор, який завжди приємно насолоджується досягненнями учнів, вкладає частинку своєї душі і серця.

Нещодавні публікації
Архив
bottom of page