top of page

Проведено тиждень природничо-математичних дисциплін


На виконання наказу ліцею від 12.12.2018 № 282 «Про проведення тижня природничо-математичних дисциплін», плану роботи на 2018/2019 н.р. та з метою розвитку здібностей учнів, стимулювання їх творчого самовдосконалення, активності, озброєння практичним досвідом точних наук, підвищення інтересу до предметів в період з 17 по 21 грудня 2018 року тиждень природничо-математичних дисциплін.

Робота педагогів фізики Подлабухової Т.В. та інформатики Курочки Л.І. була спрямована на поширення власного педагогічного досвіду; сприяння розвитку інтересу учнів до предметів; формування наукового світогляду, розширення й поглиблення знань, умінь і навичок ліцеїстів; забезпечення належних умов для виявлення і розвитку активності учнів.

Для ефективного проведення Тижня методистом ліцею Молодою В.І. здійснена організаційна робота. Підготовлено наказ щодо строків та умов його проведення, складено план, який був узгоджений з адміністрацією та затверджений директором ліцею, проведено співбесіди з викладачами, класними керівниками щодо підготовки заходів та забезпечення активності учнів.

Урочисте відкриття відбулося на загальноліцейній лінійці, яке про-вела викладач фізики, керівник методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін Подлабухова Т.В. З метою творчо-пошукової діяльності учнів, нестандартного підходу до здобуття учнями знань з фізики та практичного застосування в групі № 39 проведено конференцію на тему: «Фізика і науково-технічна революція». Викладачем вдало підібрано та використано актуальні відеофільми, здійснено міжпредметні зв’язки.

Конкурс на кращого знавця фізики «Міс «Фізика», який проведено з учнями І-ІІІ курсів був спрямований на перевірку знань учнів, підвищення їх загальнокультурного рівня, розвиток творчої активності, акторської майстерності, формування товариських відносин та вмінні швидко і чітко визначатися з відповідями. В даному конкурсі перемогу здобула учениця групи № 41 Варвара Армаш.

Свою професійну майстерність, науково-методичний рівень, творчий підхід до навчання інформатики продемонструвала викладач Курочка Л.І. з учнями групи № 86. Вдало підібрана форма уроку (навчання в малих групах) відповідала типу комбінованого. Лариса Іванівна чітко ставила вимоги до знань учнів, набуття інформаційних, фінансових компетентностей та компетентностей в області використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні стандарту.

На засіданні методичної комісії викладачів природничо-математично-го напрямку, яке відбулося 20.12.2018, було обговорено проведені заходи тижня. Одним із актуальних завдань членів комісії стало питання моніторингу якості знань учнів за І семестр та окреслено завдання на наступний семестр 2018/2019 н.р.


Нещодавні публікації
Архив
bottom of page