top of page

Атестація – 2020: підсумки декади

З метою якісного вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються в 2019/2020 н.р., формування професійних компетентностей, поширення передового педагогічного досвіду, впровадження сучасних досягнень науки, передових виробничих технологій, ознайомлення з методичними напрацюваннями, авторським підходом до проведення сучасних уроків та заходів в період з 17 по 27.02.2020 проведено декаду «Я атестуюсь: реалізація творчих задумів».

У рамках декади педагогами було продемонстровано шляхи реалізації методичної проблеми на проведених відкритих уроках, позаурочних заходах, майстер-класах. Також розглядалися різнотематичні питання на засіданнях методичних комісій.

На попередньому засіданні атестаційної комісії 24.02.2020 проінформовано членів АК про зміст поданих матеріалів; організацію звітності педагогічних працівників на робочих місцях.

Впродовж декади у методичному кабінеті діяла виставкова вітри-на педагогічних ідей – 2020 «Авторство як показник роботи творчого педагога», на якій педагоги ліцею демонстрували творчі роботи, розробки уроків та позаурочних заходів, результати проходження конференцій, вебінарів, семінарів, сертифікацій тощо.

Творча, успішна праця Чури Я.Т., Горбатюк В.Ю., Ілаша О.К., Овчаренка О.С., Мамонової Т.М., Сугака В.І. продукувала оригінальні, нетрадиційні ідеї, форми і методи організації освітнього процесу.

Впродовж декадника майстер в/н І категорії Мамонова Т.М. демонструвала колегам свій позитивний, інноваційний досвід. На високому методичному рівні представила організацію освітнього процесу із здобувачами освіти групи № 41; реалізацію методичної ідеї; застосування сучасних, прогресивних форм, прийомів, методів, технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників; формування професійних компетентностей. застосовувала інтерактивні технології, проблемне, випереджаюче навчання під час перевірки теоретичних знань. Робота в групах дала можливість учням додатково познайомитися із технологіями приготування різних видів супів у країнах світу та технологією їх приготування. Із використаних відео здобувачі освіти дізналися про способи подачі супів, в тому числі й подачі в їстівних стаканчиках.

З метою формування зацікавленості професією, самостійного здобуття знань, набуття практичних вмінь і навичок для майбутніх кухарів-кондитерів Тетяна Миколаївна провела майстер-клас на тему: «Приготування витяжного тіста та виробів з нього. Приготування вертута з різними начинками». Вона своїм прикладом заохочувала колег та учнівську молодь до праці.

Викладачем історії Горбатюк В.Ю. спільно з майстром в/н Овчаренком О.С. проведено урок історії України з професійним спрямуванням на тему: «Розвиток економіки України в умовах децентралізації».

Вікторія Юріївна демонструвала оригінальні ідеї, нестандартні форми, що забезпечували розвиток критичного мислення здобувачів освіти, формували пізнавальний інтерес до вивчення історії шляхом мотиваційних компонентів уроку, систематичного повторення, закріплення навчального матеріалу та практичного його застосування.

В контексті розвитку критичного мислення, співпрацю педагога із здобувачами освіти можна відобразити схематично: питання (виклик)→ осмислення → наслідки (рефлексія). Викладач вчила самостійно здобувати знання; учням легко запам’ятовувалися історичні дати й події. Культуру розумової діяльності формувала в процесі проблемного, евристичного, дослідницького та випереджувального завдань.

З питання реалізації методичної проблеми Вікторія Юріївна прозвітувала на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін та на інструктивно-методичній нараді педагогічних працівників.

Демонструючи індивідуальний підхід до навчання водінню тракторів категорії «А2» майстром в/н І категорії Ілашем О.К. проведено урок з теми: «Вправи з прийомів користування органами керування трактора. Пуск двигуна, керування трактором вздовж прямої та з поворотами».

Під час проведення вступного інструктажу на уроці виробничого навчання на тему: «Постановка тракторів Т – 150, ДТ – 75 на тимчасове та довгострокове зберігання» Олександр Костянтинович продемонстрував сучасні форми і методи, які сприяли закріпленню набутих знань на практиці. Продовженням уроку стало

Шляхом евристичної бесіди, зіставлення, порівняння, використан-ня тестових завдань майстер в/н І категорії Овчаренко О.С. здійснив перевірку теоретичних знань з теми відкритого уроку «Підготовка МТА для передпосівного обробітку ґрунту».

Уроки спецпредметів («Спецтехнології», тема «Електрооблад-нання», викладач Сугак В.І., «Будова легкового автомобіля», тема «Система охолодження двигуна», викладач Чура Я.Т.) проведено з метою ознайомлення здобувачів освіти із новими термінами, їх значення і роль в системі роботи автомобілів вцілому, научіння учнівської молоді самостійно здобувати знання. На уроках було застосовано презентації, відеофільми, індивідуальні завдання для перевірки знань.

З педагогічними працівниками ліцею методистом Молодою В.І. проведено методичну креатив-студію, на якій обговорено характеристики педагогічної діяльності викладачів, майстрів в/н, які атестуються.

Нещодавні публікації
Архив
bottom of page