top of page

Розвиток критичного мислення здобувачів освіти: важливо, актуально!

Видатному американському мислителю Д. Дьюї належить твердження, що фундаментальна мета сучасної освіти полягає не просто в наданні інфор­мації, а в тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення.

Саме розвиток критичного мислення на уроках суспільних дисциплін обрано методичною проблемою в міжатестаційний період викладачем Кельменецького професійного ліцею Горбатюк В.Ю.Проблема важлива й актуальна, результат якої залежить від правильно організованої самоосвітньої діяльності та сприяє творчому зростанню; ґрунтується на системі дидактичних умов, серед яких: урахування індивідуальних та вікових особливостей здобувачів освіти під час організації освітнього процесу; гармонізація його емоційного й інтелектуального факторів; проблематизація змісту навчального матеріалу; забезпечення взаємозв’язку урочної та позаурочної роботи. Відмінною рисою Вікторії Юріївни є те, що результатом такої роботи виступає ефект розвитку здобувачів освіти, а не тільки власне самовдосконалення в особистому та професійному напрямках.

За короткий період педагогічної діяльності та роботи над методичною проблемою, в арсеналі педагога – відеофільми, презентації, напрацьовані практичні завдання, схеми, таблиці, діаграми Венна, методичні розробки, виступи на засіданнях МК, круглих столах, педагогічних, методичних квестах, читаннях, тімбілдінгах, створенню проєктів, участь в ШПМ та інших заходах.

Вікторія Юріївна щиро ділиться з колегами тим, як на уроках розвиває й уміння критично працювати з інформацією на основі історичних джерел завдяки постановки запитань; ефективного пошуку інформації; знаходження і опрацювання первинних (аутентичних) та вторинних джерел, їх розрізнення й оцінки; факт-чекінгу (знаходження і перевірки достовірності фактів); розрізнення фактів від думок та суджень; аналізу й оцінки фото, лого, символів, постерів, інфографіки, інших візуальних зображень. Викладачем використовується набір карикатур та плакатів ХХ століття, які під час вивчення історії України допомагають здобувачам освіти закріпити та краще зрозуміти тогочасні реалії суспільного життя.

Поповнює знання Горбатюк В.Ю. через участь у Всеукраїнських вебінарах, конфе-ренціях, семінарах, майстер-класах, за що отримала більше десятка сертифікатів.

Не просто самовдосконалюється, а й поширює власні напрацювання шляхом виступів на педагогічних радах, нарадах, друку в методичних виданнях.

Освітні послуги, які надає Вікторія Юріївна, орієнтовані на майбутнє, дають змогу ліцеїстам адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем, які можуть виникати.

Кожен урок для педагога, навіть дистанційний – це надія на маленьке відкриття внаслідок щиросердного єднання із здобувачами освіти. Це щастя, бо в очах своїх учнів побачить відблиск несподіваної думки й радості пізнання, здивування від власної імпровізації та творчості.

Нещодавні публікації
Архив
bottom of page