top of page

Самоосвітня діяльність: реалії досвіду


Сьогодні можна вчитися із задоволенням, різними шляхами. І кожен педагог вибирає собі найбільш прийнятний шлях до самовдосконалення. І тут хочеться нагадати слова німецького філософа Дістервега: «Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою...». Саме самоосвітня діяльність є складовою безперервної освіти кожного педагогічного працівника. Утім це ідеал, який можна зустріти не часто. Адже здатність до самоосвіти не формується разом з отриманням диплома або за наказом керівника. Цього також треба вчитися.

Майстром виробничого навчання І категорії Кельменецького професійного ліцею Мамоновою Т.М. вибудована системна робота з підвищення професійного рівня. Із задоволенням може розказати й показати результати самонавчання, виконання заходів реалізації методичної проблеми «Формування професійної самостійності здобувачів освіти на уроках виробничого навчання».

Тетяна Миколаївна з розумінням ставиться до того, що на даний час усе актуальні-шим стає використання у навчанні прийомів і методів, які формують уміння самостійно здобувати знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити висновки.

Майстер залучає здобувачів освіти до цілеспрямованої навчальної діяльності, створюючи умови усвідомлення того, що саме вивчатимуть на уроках, якого результату повинні досягти. Основним способом мотивації вважає показ практичного значення отриманих знань, умінь і навичок для оволодіння професією.

Досвід Мамонової Т.М. збагачений наведенням прикладів запиту роботодавців на кваліфікованих робітників за професією «Кухар», «Кондитер»; показом відеофрагментів технологічних процесів за темою уроку та акцентування уваги на його значущості при оволодінні професією; демонстрацією готового продукту або виробу, обговорення інформації щодо їхньої затребуваності на ринку; наданням інформації щодо можливостей подальшого кар’єрного зростання при відповідальному ставленні до навчання, створенні ситуації успіху.

Не секрет, що саме самоосвітня діяльність допомагає в освітньому процесі застосовувати інноваційні технології, методи, прийоми, які є ефективними при вивченні складних технологічних процесів, виконанні комплексних навчально-виробничих робіт, формуванні вмінь працювати у нетипових виробничих ситуаціях.

З метою залучення учнів до самооцінювання або взаємооцінювання пропонує провести аналіз помилок із заповненням відповідної таблиці або провести оцінку якості виконання робіт за критеріями оцінювання. Таке залучення учнів до процесу оцінювання посилює їхню обізнаність і відповідальність за результати власної навчальної діяльності.

Оволодіння знаннями, вміннями та навичками з професії дає можливість відслідковувати активну участь здобувачів освіти в плануванні траєкторії особистісного розвитку, визначенні шляхів досягнення навчальних цілей, відстеження власної успішності із метою професійного самовдосконалення.

Нещодавні публікації
Архив
bottom of page