top of page

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

Основними завданнями є:

1. Виховання відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної орієнтації на здоровий спосіб життя.

2. Створення умов для задоволення потреб кожного учня у зміцненні здоров`я, фізичному та духовному розвитку.

3. Збільшення обсягу рухової активності учнів залежно від  психофізіологічної потреби в рухах.

4. Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання.

5. Оптимізація управління фізичного виховання учнівської молоді.

Мета та завдання всіх заходів спрямовані на:

1. Формування в учнів навичок здорового способу життя;

2. Збільшення рухової активності учнів;

3. Активізація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

4. Залучення до систематичних занять фізкультурою і спортом.

Основні форми організації фізичної культури в Кельменецькому професійному  ліцеї.

1.Уроки фізичної культури

2.Фізкультурно-оздоровчі заходи

3.Позаурочна фізкультурно-оздоровча, спортивно-масова робота

4.Самостійні та додаткові заняття.

Перелік спортивних гуртків 

Напрям роботи                                Назва гуртка                                  Керівник гуртка

                                                                                                                  Прізвище, ім’я, по – батькові.

Спортивні                                        Волейбол                                       Варварук Денис Васильович

                                                          Настільний теніс                          Варварук Денис Васильович

                                                          Баскетбол                                      Варварук Денис Васильович

план роботи керівника фізвиховання-2.jpg
план роботи керівника фізвиховання-3.jpg
bottom of page