top of page

      „Знання без виховання - меч у руках божевільного", - цей висновок Д.Менделєєва не новий. До нього давно дійшли мислителі всіх епох і народів. Ще Платон зауважив: „освічена, але погано вихована людина страшніша за будь - якого звіра".

        Не буде перебільшенням сказати, що на сучасного педагога покладена найвідповідальніша місія: вона полягає у вихованні покоління, від якого буде залежати майбутнє усієї України. Безперечно, така роль учителя і вихователя заставляє замислитися над тим, які аспекти виховного процесу необхідно удосконалити  для того, щоб виконати цю глобальну місію.

Організацію та керівництво виховною роботою у ліцеї здійснює заступник з ВР.

Боднар Інна Ярославівна

“Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ”

                                                                                                                      Л.Толстой 

               

«Два людських винаходи можна вважати найтяжчими:

 мистецтво керування і мистецтво виховання»

                                                                І.Кант

 

“ Найголовнішим у вихованні має бути особистість вихователя.

Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу,

 яку неможливо замінити ні підручниками,

 ні моральними повчаннями,

ні системою покарань і заохочень... ”

К.Д.Ушинський

Виховання – це:

 • Дорога без кінця

 • Дзеркало

 • Джерело і рослина

 • Батіг і пряник

 • Чистий аркуш

 • Лабіринт

 • Факел

Виховні проблеми сьогодення:

 • корозія ціннісних орієнтирів;

 • несформованість життєвих навичок;

 • погіршення стану здоров’я учнів;

 • соціальна апатія;

 • агресія і насильство;

 • збільшення проявів девіантної поведінки.

      Звичайно, крім класного керівника певний виховний вплив на учнів здійснюють і майстер в/н, й психолог, й соціальний педагог, й заступник директора з виховної роботи. Але треба враховувати, що специфіка спілкування кожного із названих спеціалістів істотно відрізняється. Тоді як класний керівник щоденно тримає в полі свого зору кожного вихованця. 

        Починаючи  планувати виховну  роботу,  кожен класний керівник повинен:

- ознайомитися з державними документами, що визначають завдання освіти на сучасному етапі та річним планом роботи закладу;

- вивчити методичну і педагогічну літературу, що висвітлює питання планування різних розділів виховної роботи, перспективний педагогічний досвід з питань раціонального планування виховної діяльності, пропозиції активу групи, окремих вихованців, учителів, батьків;

- дати аналіз виховної роботи за минулий рік, що включає оцінку рівня вихованості кожного учня і рівня розвитку учнівського колективу;

- визначити основні завдання виховання на поточний період, види діяльності і форми роботи з вихованцями;

- співвіднести заплановане з діяльністю викладачів-предметників, майстрів в/н, практичного психолога, соціального педагога,

- педагога-організатора, з дитячим самоврядуванням, батьками, працівниками громадських установ та служб тощо;

- розробити авторську програму виховної роботи, враховуючи результати психолого-педагогічної діагностики вихованців та їхні інтереси;

-   оформити робочу документацію.

bottom of page