top of page

      Основним інформаційним центром ліцею є бібліотека, фонд якої налічує понад 15 тисяч примірників. Викладачі і майстри виробничого навчання мають можливість ознайомитись із виданнями з питань педагогіки, психології, методики навчання, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами, фаховими журналами, а учні вибрати необхідну навчальну або художню літературу.

    Сьогодні у бібліотеці можна знайти необхідний документ в електронному каталозі, скористатися послугою Інтернету або читального залу. Наявні у бібліотеці матеріали спряють модернізації змісту підготовки кваліфікованих робітників, забезпеченню єдності навчання і виховання, введенняю нових програм, технологій нявчання, формування в учнів потреб у самоосвіті, пошуці і переробці необхідної інформації, одержанні ключових компетенцій, необхідних для впевненого входження в "доросле життя".

      Функціонування бібліотеки, як інформаційного центру, підпорядковано розв'язанню таких завдань:

             - формування інформаційної компетентності читача;

        - якнайповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в освітньому закладі;

      - формування грамотного користувача з високим рівнем бібліографічної та читацької культури;

    - співпраця з бібліотеками різних відомств та іншими соціальними інститутами в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу, бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні педагогів, батьківської громадськості.

 

     Спільно з викладачами, майстрами виробничого навчання та учнями у бібліотеці проводяться читацькі конференції, літературні вечори, диспути тощо.

bottom of page